Öntözés

Kertünk üdeségét a növények vízellátottsága határozza meg. Az egyik legkorszerűbb, leghatékonyabb és legkényelmesebb megoldás erre az automata öntözőrendszer kiépítése.

Cégünk, a Kertelünk Kft. tevékenységei között – elsősorban a komplett kertépítés részeként, de akár önálló megbízás formájában is – kiemelt helyen szerepel az automata öntözőrendszerek telepítése.

Egy automata vagy félautomata öntözőrendszer kétségtelen előnye, hogy csak az öntözési időt és időtartamot kell beállítani, és a víz kijuttatását a rendszer maga oldja meg, gondos tervezőmunka után. A rendszer bármikor bővíthető, ha erre igény van és újabb növényeket, ágyásokat telepítünk.

Fontos, hogy a kert felmérésekor tudjuk, milyen bővítéseket tervezünk még, így elősegíthetjük a későbbi kiegészítő munkákat. Más rendszer-rész fogja ugyanis a szórófejes és csepegtető/szivárogtató testes öntözést elvégezni. Emiatt többnyire legalább két „körös” rendszereket kell kiépíteni, és a biztosítható nyomás miatt még további szakaszok kialakítására is szükség lehet. Ne féljünk tehát akkor, ha a tervezés során több, kisebb részre szakaszoljuk az automata rendszer felépítését, mivel erre a biztonságos és hatékony vízellátás okán van szükség.

Az automata rendszer kiépítése bármely stílusú (mediterrán, modern, stb.) kertben lehetséges, és könnyen elrejthető, így esztétikus is egyben, tekintve, hogy nincsenek kiálló fekete csövek, melyek rombolhatnák a kert hangulatát. További előnye, hogy a kézi öntözéshez képest víztakarékos.

Ahogy egy kedves Ügyfelünk fogalmazott:

"Mikor reggelente felkelek, a család még alszik. Mindig kiülök a teraszra a kávémmal. Jólesik beszívni a nedves fű illatát. Sokszor csak nézem, hogyan csillan a fény a fűszálakon, hogyan keresgélnek a rigók élelem után, vagy fürdenek a nedves fűben. Közben feltöltődöm a nyugalommal, a madárdallal, a békével."

Tóth József, Budaörs

Az AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER:

Automata öntöző működés közbe

V íztakarékos
I dőt takaríthat meg vele
L áthatatlan, mert elássuk
Á llandó,megbízható vízforrás az egész kertnek
G azdaságos.

L egyen Önnek is több ideje, amit
E sténként a családjával,
G yermekeivel,hobbijával,
K edvenc elfoglaltságával tölthet,
É s ne foglalkozzon növényei öntözésével!
NY ugodtan bízza ezt a feladatot
E gy fáradhatatlan
L átványos, a kertet mindig a szükséges időben,
M egfelelő mennyiségű vízzel
E gyenletesen beöntöző, láthatatlan
S egítőre!
E bben számíthat ránk!
B ízza ránk a felmérést, tervezést, telepítést, és
B iztos lehet benne, hogy növényei nem száradnak el!

S zívessen leülünk egy Önnel egyeztetett időpontban, hogy a
L ehetőségeket és az Ön igényeit egyeztessük!
A jánlatunk tartalmazza majd az anyagköltséget, a
G yors és pontos telepítési díjat.
T ermészetesen a felmérést
A jándékba adjuk!
R ugalmas, gyors ügyintézés,
T iszta, pontos munkavégzés.
Ó haja szerint elvégezzük az éves karbantartást, a
J avításokat is, ha szükséges.
A jánlatot, felmérést kérjen tőlünk!