Jogi Nyilatkozat

Rólunk

A honlap tulajdonosa és szerkesztője a Kertelünk Kft (1106 Budapest, Dorogi u. 23., Cg. 01-09-900875). A honlapon található cikkek, szövegek, szlogenek, képek, videók és a honlap összes egyéb tartalma, arculata, logója a Kertelünk Kft. kizárólagos tulajdonát képezi.

A honlapra történő belépés és a honlap böngészése kizárólag Magyarország vonatkozó jogszabályaival összhangban, illetve az alábbi feltételek mellett engedélyezett. A látogatók jogosultak a honlapot olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő mentéssel, illetve harmadik személy részére történő továbbítással másolatot készíteni. Mindezen tevékenysége azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jellegű lehet, amely nem irányulhat sem közvetlenül, sem pedig közvetett módon kereskedelmi vagy egyéb módon való haszonszerzési célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát, kivonatát anyagi haszonszerzés céljából felhasználni vagy egyébként értékesíteni.

A látogatók jogosultak az oldalon elhelyezett cikkekhez az erre szolgáló felületen, a kért adatok megadásával kommentárokat fűzni. Az ún. kommentelési lehetőséggel a látogatók kizárólag jóhiszeműen, valamint a jóerkölcsbe nem ütköző módon és tartalommal élhetnek. A kommentárok tartalmáért a Kertelünk Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. A Kertelünk Kft. a saját belátása szerint bármely kommentet jogosult bármikor törölni a honlapról.

Az itt leírtakon kívül a kertelünk Kft. semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával, illetve a honlap tartalmával kapcsolatban.

Tilos a honlap bármely részének megváltoztatása.

Tilos a honlap bármely tartalmi elemének (cikk, szöveg, szlogen, kép, videó stb.) a forrás megjelölése és a www.kertelunk.hu url címre mutató link elhelyezése nélkül való bármely más honlapba, publikációba, vagy más műbe való építése, függetlenül annak terjedelmétől és formájától.

A honlapon található információk jóhiszeműen, kizárólag tájékoztató céllal kerültek elhelyezésre. A Kertelünk Kft. nem vállal felelősséget a honlapon elhelyezett információk tartalmáért, azok teljességéért vagy megfelelőségéért.

A honlap tulajdonosa nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (ideértve, de nem kizárólagosan bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a honlapra történő belépésből, az ott elhelyezett információkból, vagy egyébként a honlap használatából erednek.

A tulajdonos fenntartja annak jogát, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen a honlapon.

A honlapon található, a tulajdonos tevékenységére vonatkozó vagy azzal kapcsolatos adatok, szövegek, cikkek, képek, videók, valamint egyéb, a tevékenységével, illetőleg a Kertelünk Kft. által kínált szolgáltatással összefüggő információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak a honlap látogatói részére. Ezen információk nem minősülnek jogi értelemben vett ajánlattételnek.

A honlap tartalmazhat más internetes honlapokra mutató hivatkozásokat, linkeket. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állhatnak, amelyekhez a honlapon található linkek csupán hozzáférést közvetítenek. A tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget ezekért a weboldalakért vagy az azokon elhelyezett információkért.